Açık Rıza

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Açık Rıza Metni

 

Edulegal.net

(“EDULEGAL”)

 

Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kapsamda ve “Edulegal.net (“EDULEGAL”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasınin 2. maddesinde örnekleme yoluyla sayılan kişisel verilerimin, EDULEGAL ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğumu, KVKK uyarınca yasal hak olarak evveliyetle EDULEGAL’e başvuru yolunu tüketeceğimi, KVKK kapsamında, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ve beyan ederim.

 

Yazılı Onay Metni:

 

Aşağıda imzası bulunan ben [___________], Edulegal.net (“EDULEGAL”) tarafından, aşağıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve EDULEGAL’e gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğum haklara ve bu haklarla ilgili başvuru yöntemlerine ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirilmiş olduğumu ayrıca kabul ederim.

 

Telefon No: [___________]

E-mail: [___________]

İmza: [___________]

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Aydınlatma Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip EDULEGAL tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

 

 

  • Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni kabul ediyorum.

Elektronik Ortamda Onay Metni:

  • net (“EDULEGAL”) tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve EDULEGAL’in gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını, Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

Elektronik ortamda onay alındıktan sonra ilgili sms no./e-mail adresine iletilecek onay teyidi:

Hangi iletişim türü kullanılıyorsa ona iletilmeli, hem SMS hem e-mail alındı ise her ikisine de gönderilmelidir.

SMS için:

Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda EDULEGAL tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız başvurunuz halinde veritabanından çıkarılacaktır.

E-mail için:

Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda EDULEGAL tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız başvurunuz halinde veritabanından çıkarılacaktır.