Ticari Elektronik İleti

Elektronik Ortamda Onay Metni:

  • Edulegal.net (“EDULEGAL”) tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve EDULEGAL’in gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını, Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

Elektronik ortamda onay alındıktan sonra ilgili sms no./e-mail adresine iletilecek onay teyidi:

Hangi iletişim türü kullanılıyorsa ona iletilmeli, hem SMS hem e-mail alındı ise her ikisine de gönderilmelidir.

SMS için:

Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda EDULEGAL tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız başvurunuz halinde veritabanından çıkarılacaktır.

E-mail için:

Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda EDULEGAL tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız başvurunuz halinde veritabanından çıkarılacaktır.