Introduction to Contracts

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim İçeriği (Part 1) --Basic asp...

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim İçeriği (Part 1) --Basic aspects of contract formation --Contract terms with special legal meanings --Problem expressions that often confuse non-English speakers

2 Ders 87 dk İngilizce
How to Write Successfu...
Simon Porter
(0) Kayıt: 63
99 TL 59 TL

How to Write Successful, Professional Emails

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online vide...

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman ...

10 Ders 85 dk İngilizce

Genel Kamu Hukuku 3.Kısım

Eğitim İçeriği Genel kamu hukuku, devlet olgusunu, birey ve devlet ilişkisini, devletlerin...

Eğitim İçeriği Genel kamu hukuku, devlet olgusunu, birey ve devlet ilişkisini, devletlerin oluşumuna ilişkin teorileri, devletin temel unsurlarını ve devlete karşı kişilerin hak ve özgürlüklerini tarihsel bir süreç içerisinde inceleyen ve f...

1 Ders 29 dk Türkçe

Anayasa Hukuku Bahar Dönemi 4.Kısım

Eğitim İçeriği Anayasa, devletin şeklini, işleyişini, yüksek organları ile temel hak ve öz...

Eğitim İçeriği Anayasa, devletin şeklini, işleyişini, yüksek organları ile temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ve normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan metindir. Online amfi bölümü ile hukuk fakültesi ve hukuk dersi alan...

2 Ders 52 dk Türkçe
Tasarrufun İptali Dava...
Meltem Aslan
(0) Kayıt: 66
99 TL 59 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Eğitim İçeriği Eğitimde; İcra İflas Kanunu'nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen, alacaklıla...

Eğitim İçeriği Eğitimde; İcra İflas Kanunu'nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen, alacaklıların alacağına kavuşmak için, borçlunun hacizden veya iflastan önce, mal kaçırmak maksadıyla mal ve hakları ile ilgili yapmış olduğu bağışlama ve şüphe...

5 Ders 54 dk Türkçe
Legal Writing
Simon Porter
(0) Kayıt: 69
99 TL 59 TL

Legal Writing

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online vide...

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman ...

31 Ders 113 dk İngilizce
Contract Clauses in En...
Charles Owen
(0) Kayıt: 67
99 TL 59 TL

Contract Clauses in English

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online vide...

Bu eğitim İngilizce dilindedir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman ...

1 Ders 57 dk İngilizce

Covid-19 İlaç Patenti ve Kamu Yararına Zorunlu Lisans Başvurusu

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kayd...

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda...

1 Ders 58 dk Türkçe
Ticaret Hukuku
Uzm.Av-Arabulucu Fat...
(0) Kayıt: 68
99 TL 59 TL

Ticaret Hukuku

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kayd...

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda...

10 Ders 110 dk Türkçe

E-Ticaret'te Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bu eğitim 14 Mayıs 2020 tarihinde canlı yayınlanmıştır. Eğitimi satın alarak yayını izleyebilirs...

Bu eğitim 14 Mayıs 2020 tarihinde canlı yayınlanmıştır. Eğitimi satın alarak yayını izleyebilirsiniz. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hem...

2 Ders 89 dk Türkçe

Yatırımcıların İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığı Kazanması

Bu eğitim 13 Mayıs 2020 tarihinde canlı yayınlanmıştır. Eğitimi satın alarak yayını izleyebilirs...

Bu eğitim 13 Mayıs 2020 tarihinde canlı yayınlanmıştır. Eğitimi satın alarak yayını izleyebilirsiniz. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hem...

1 Ders 62 dk Türkçe

Sözleşme Hazırlama Eğitimi

Eğitim İçeriği Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbiri...

Eğitim İçeriği Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla hukuk düzeninde ortaya çıkarmak istedikleri sonuca verilen isimdir. Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların irade...

8 Ders 173 dk Türkçe

Özel Hastanelerin Hastayı Aydınlatma ve Rızasını Alma Yükümlülüğü

Eğitim İçeriği Ülkemizde 219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 1.maddesi hangi hastanele...

Eğitim İçeriği Ülkemizde 219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 1.maddesi hangi hastanelerin özel hastane olabileceğini düzenlemiştir. Buna göre, “Devletin resmî hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılar...

1 Ders 61 dk Türkçe

Franchise Hukuku Eğitimi

Eğitim İçeriği Ulusal Franchising Derneği’nin tanımına göre franchising; bir ürün veya hiz...

Eğitim İçeriği Ulusal Franchising Derneği’nin tanımına göre franchising; bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (know-how...

1 Ders 52 dk Türkçe

İnternet Hukuku Eğitimi

Eğitim İçeriği İnternet hukuku, özellikle son birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin internet v...

Eğitim İçeriği İnternet hukuku, özellikle son birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin internet ve sosyal medya kullanımı konusunda kullanıcı bazlı yükseliş trendi göstermesiyle birlikte oldukça önem kazanmıştır. Türkiye'de internet ile ilgili e...

2 Ders 68 dk Türkçe

Milletlerarası Yetki ve Yetki Anlaşmaları Eğitimi

Eğitim İçeriği Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda taraflar bir çözüme daha rahat ul...

Eğitim İçeriği Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda taraflar bir çözüme daha rahat ulaşabilmek ve kanunlar ihtilafı yaşamamak için yetki sözleşmesi yapabilir. Yapılacak olan bu milletlerarası yetki sözleşme ile Türk Mahkemeleri’nin yet...

2 Ders 47 dk Türkçe
Borçlar Hukuku Genel H...
Ece Tüjümet
(0) Kayıt: 65
19 TL 10 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bahar Dönemi 3.Kısım

Eğitim İçeriği Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve ...

Eğitim İçeriği Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuk...

1 Ders 30 dk Türkçe

Genel Kamu Hukuku 2.Kısım

Eğitim İçeriği Genel kamu hukuku, devlet olgusunu, birey ve devlet ilişkisini, devletlerin...

Eğitim İçeriği Genel kamu hukuku, devlet olgusunu, birey ve devlet ilişkisini, devletlerin oluşumuna ilişkin teorileri, devletin temel unsurlarını ve devlete karşı kişilerin hak ve özgürlüklerini tarihsel bir süreç içerisinde inceleyen ve f...

2 Ders 58 dk Türkçe