Av. Gökçe Şahin Candaş

Avukat

Kayıtlı Öğrenci: 63 Ders Sayısı: 1

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hakkında

2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Gökçe Şahin Candaş, avukatlık stajını, başta sağlık hukuku, iş hukuku ve şirketler hukuku alanında faaliyet gösteren kurumsal bir hukuk bürosunda tamamlamış; stajının bir bölümünü bir özel hastane zincirinin şirket merkezinde de tecrübe kazanarak değerlendirmiştir. Bournemouth Business School International'da üç aylık bir yabancı dil eğitiminden sonra mesleğine İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak başlamış; bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programına kayıt olmuştur. Ders dönemini 3,5 / 4 not ortalaması ile başarıyla tamamladıktan sonra "Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kapsamında Özel Hastanenin Hukuki Sorumluluğu" başlıklı tezini hazırlamıştır. Tez, oy birliği ile kabul edilmiş olup kitap haline getirilerek On İki Levha Yayıncılık tarafından yayınlanmış; hukukmarket.com üzerinden satışa çıkarılmıştır. Üç yıl süre ile Trabzon Barosu'nda da mesleğini icra eden Candaş, bu sürede özel bir hastaneye hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmuş; sağlık hukuku, tüketici hukuku ve iş hukuku başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarına devam etmiştir. Halihazırda Çanakkale'de avukatlık mesleğine devam etmekte, akademik çalışmalarını da sürdürmektedir.

Meslek Bilgisi

Avukat, LL.M.

Çalıştığı Yerler
Eğitimleri

Özel Hastanelerin Hastayı Aydınlatma ve Rızasını Alma Yükümlülüğü

Eğitim İçeriği Ülkemizde 219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 1.maddesi hangi hastanele...

Eğitim İçeriği Ülkemizde 219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 1.maddesi hangi hastanelerin özel hastane olabileceğini düzenlemiştir. Buna göre, “Devletin resmî hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye hastanelerinden başka yatırılar...

1 Ders 61 dk Türkçe