Borçlar Hukuku Genel Hükümler Güz Dönemi

Cübbem

Eğitim

Akademik Eğitimler

Değerlendirme

(0)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Eğitimini Neden Almalıyım?

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.
Akademik bölümü ile hukuk fakültesi ve hukuk dersi alan diğer fakültelerde öğrencilere sınavlarında destek olmak hedeflenmiştir. Derslerin genel anlamda özeti niteliğinde ders anlatım videoları ile öğrenciler, dersleriyle ilgili genel bilgi sahibi olabilir veya daha önce çalıştığı dersi tekrar edebilir. Hukuk fakültesi derslerinin uzun ve anlaşılması zor derslerini kısa sürelerde kolayca anlaşılabilir şekilde anlatarak öğrencilerin işinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Borçlar Hukuku Genel Hükümler eğitimi, Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinin program içeriğinde belirtilen konularının özeti niteliğindedir.

Eğitim İçeriği

Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler
Borç İlişkisine Ait Kavramlar
Borç İlişkisinin Unsurları
Borç İlişkisinden Doğan Haklar
Def’i Haklarının Çeşitleri
Yenilik Doğuran Haklar
Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler
Asli Edim Ve Yan Edim Yükümlülüğü
İfaya Yardımcı Yan
Yükümlülükler
Borcun Kaynakları
Sözleşme Kavramı
Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm Doğurduğu An
Sözleşmelerde Şekil
Sözleşmelerin Geçerliliğini Etkileyen Hususlar
Sözleşmelerin Geçersizliği
Kurucu Unsurlarda Eksiklik
Şekil Unsurlarında Eksiklik
İrade ile Beyan Arasındaki Uyumsuzluk
Muvazaa
Hata
Hile
Korkutma
Gabin
Genel İşlem Koşulları
Aşırı İfa Güçlüğü
Tek Taraflı Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar
Temsil
Konuları anlatılmıştır.

Eğitim Süreci

Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda, akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri internete bağlanabilen cihazlardan eğitime katılabilirsiniz. Eğitim süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

Hedef Kitle Kimdir?

Avukatlar
Stajyer Avukatlar
Hukuk fakültesi öğrencileri
Hukuk dersi alan diğer öğrenciler
Hukuk alanında faaliyet gösteren diğer kişiler

Gereksinimler

Bu eğitime katılmak için herhangi bir şart yoktur. Dileyen herkes eğitime katılabilir.

Konular

Öğrenci Değerlendirmeleri

5

0 Değerlendirme
5 Puan
0
4 Puan
0
3 Puan
0
2 Puan
0
1 Puan
0
Eğitim Özellikleri
Eğitmen

Cübbem

38 Kurs
3767 Kayıtlı Öğrenci

30 binden fazla kullanıcısı olan hukuk sosyal ağı ve hukuk yayıncılığı platformudur.

İlgili Eğitimler