Bilişim Hukuku
Av. Atakan Karataş
(3) Kayıt: 149
99 TL 59 TL

Bilişim Hukuku

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kayd...

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda...

6 Ders 142 dk Türkçe
eSpor Hukuku
Av. Gürkan Özocak
(1) Kayıt: 109
99 TL 59 TL

eSpor Hukuku

Eğitimin İçeriği eSpora Giriş: eSporun niteliği, tarihçesi ve türleri eSp...

Eğitimin İçeriği eSpora Giriş: eSporun niteliği, tarihçesi ve türleri eSporun Türkiye'deki kurumsallaşması ve federasyonlaşması eSpor ekosistemi, Türkiye'de bugünkü eSpor organizasyonunun yapısı ve eSporcu olma ...

4 Ders 73 dk Türkçe

Destekten Yoksun Kalma ve Cismani Zarar Tazminatı

Eğitimin İçeriği Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen destekten yoksun kalma tazminatı, haks...

Eğitimin İçeriği Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen destekten yoksun kalma tazminatı, haksız bir fiil neticesinde ölen bir kişinin, yaşarken destek verdiği kişilere sağladığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkmasından kaynaklı ölüme sebep...

2 Ders 46 dk Türkçe

Sağlık Hukuku Eğitimi

Eğitim İçeriği Sağlık hukuku, kişilerin sağlık kuruluşlarından yararlanma haklarını, sağlı...

Eğitim İçeriği Sağlık hukuku, kişilerin sağlık kuruluşlarından yararlanma haklarını, sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri, hak, yüküm...

2 Ders 67 dk Türkçe
Hukuk İngilizcesi
Av. Ahmet Dülger
(5) Kayıt: 440
99 TL 59 TL

Hukuk İngilizcesi

Hukuk İngilizcesi Eğitimini Neden Almalıyım? Av. Ahmet Dülger tarafından hazırlanan Hukuk ...

Hukuk İngilizcesi Eğitimini Neden Almalıyım? Av. Ahmet Dülger tarafından hazırlanan Hukuk İngilizcesi eğitiminde Borçlar Hukuku, Türk Ticaret Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Tahkim konularını, yani hukukun İngilizcesini online eğ...

8 Ders 184 dk İngilizce

Dilekçe Hazırlama Eğitimi

Eğitim İçeriği Yazılı yargılama usulünün hakim olduğu Türk hukukunda hukukçular için en ön...

Eğitim İçeriği Yazılı yargılama usulünün hakim olduğu Türk hukukunda hukukçular için en önemli hususlardan biri de dilekçelerin maddi ve şekli biçimidir. Biçimsiz ve özensiz hazırlanan dilekçeler her ne kadar içerik olarak dolu ve gerekçel...

2 Ders 100 dk Türkçe
Tasarrufun İptali Dava...
Meltem Aslan
(0) Kayıt: 66
99 TL 59 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Eğitim İçeriği Eğitimde; İcra İflas Kanunu'nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen, alacaklıla...

Eğitim İçeriği Eğitimde; İcra İflas Kanunu'nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen, alacaklıların alacağına kavuşmak için, borçlunun hacizden veya iflastan önce, mal kaçırmak maksadıyla mal ve hakları ile ilgili yapmış olduğu bağışlama ve şüphe...

5 Ders 54 dk Türkçe

Sözleşme Hazırlama Eğitimi

Eğitim İçeriği Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbiri...

Eğitim İçeriği Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla hukuk düzeninde ortaya çıkarmak istedikleri sonuca verilen isimdir. Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların irade...

8 Ders 173 dk Türkçe

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Eğitimi

KVKK Eğitimini Neden Almalıyım? 07/04/2018 itibariyle herkes için bağlayacı hale gelen 669...

KVKK Eğitimini Neden Almalıyım? 07/04/2018 itibariyle herkes için bağlayacı hale gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri nerler getirdi? Uygulama bugüne değin ne yönde gelişti? Ve benzeri sorularınıza cevap...

9 Ders 170 dk Türkçe