Tasarrufun İptali Dava...
Meltem Aslan
(0) Kayıt: 66
99 TL 59 TL

Tasarrufun İptali Davaları

Eğitim İçeriği Eğitimde; İcra İflas Kanunu'nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen, alacaklıla...

Eğitim İçeriği Eğitimde; İcra İflas Kanunu'nun 277 vd. maddelerinde düzenlenen, alacaklıların alacağına kavuşmak için, borçlunun hacizden veya iflastan önce, mal kaçırmak maksadıyla mal ve hakları ile ilgili yapmış olduğu bağışlama ve şüphe...

5 Ders 54 dk Türkçe

Covid-19 İlaç Patenti ve Kamu Yararına Zorunlu Lisans Başvurusu

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kayd...

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda...

1 Ders 58 dk Türkçe
Ticaret Hukuku
Uzm.Av-Arabulucu Fat...
(0) Kayıt: 68
99 TL 59 TL

Ticaret Hukuku

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kayd...

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda...

10 Ders 110 dk Türkçe

Yatırımcıların İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığı Kazanması

Bu eğitim 13 Mayıs 2020 tarihinde canlı yayınlanmıştır. Eğitimi satın alarak yayını izleyebilirs...

Bu eğitim 13 Mayıs 2020 tarihinde canlı yayınlanmıştır. Eğitimi satın alarak yayını izleyebilirsiniz. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hem...

1 Ders 62 dk Türkçe

Sözleşme Hazırlama Eğitimi

Eğitim İçeriği Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbiri...

Eğitim İçeriği Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla hukuk düzeninde ortaya çıkarmak istedikleri sonuca verilen isimdir. Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların irade...

8 Ders 173 dk Türkçe

Milletlerarası Yetki ve Yetki Anlaşmaları Eğitimi

Eğitim İçeriği Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda taraflar bir çözüme daha rahat ul...

Eğitim İçeriği Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda taraflar bir çözüme daha rahat ulaşabilmek ve kanunlar ihtilafı yaşamamak için yetki sözleşmesi yapabilir. Yapılacak olan bu milletlerarası yetki sözleşme ile Türk Mahkemeleri’nin yet...

2 Ders 47 dk Türkçe

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Eğitimi

KVKK Eğitimini Neden Almalıyım? 07/04/2018 itibariyle herkes için bağlayacı hale gelen 669...

KVKK Eğitimini Neden Almalıyım? 07/04/2018 itibariyle herkes için bağlayacı hale gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri nerler getirdi? Uygulama bugüne değin ne yönde gelişti? Ve benzeri sorularınıza cevap...

9 Ders 170 dk Türkçe

Kültür Varlıkları Hukuku Eğitimi

Eğitim İçeriği Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ...

Eğitim İçeriği Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan ...

4 Ders 65 dk Türkçe

Kent Konseyleri Eğitimi

Eğitim İçeriği Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yö...

Eğitim İçeriği Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve...

2 Ders 53 dk Türkçe