Deniz Ticareti Hukuku

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda deniz ticaretini konu alan bazı başlıklar şunlardır:

1-Gemi

2-Gemi Sicili

3-Gemi ipoteği

4-Türk bayrağı çekme hakkı

5-Donatan

6-Navlun Sözleşmeleri

7-Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi

8-Müşterek Avarya

9-Çatma

10-Kurtarma ve yardım

11-Gemi alacaklısı hakkı

 

Çok eski zamanlardan beri denizler ticaret için kullanılmıştır. Deniz yakınlarına kurulmuş liman şehirleri diğer şehirlere göre ticaretten daha çok zenginleşmişler ve daha çok gelişmişlerdir. Bu şehirlere aynı zamanda denizle diğer şehirlerin kültür ve gelişmişlikleri de taşınmıştır. Günümüzde de deniz ticareti önemini korumakta, uluslararası taşımacılığın büyük bir kısmı deniz yolları ile yapılmaktadır.

Deniz ticareti ülkelerin karşılıklı olarak her çeşit malın alınıp satıldığı büyük bir ulaşım mekanizmasıdır. Bu nedenle karşılıklı ticaretin 'olmazsa olmaz' koşulu olan deniz ticareti her dönemde önemini korumuştur. Gelişmiş ülkeler, ekonomilerine ivme kazandırmak amacı ile denizin nimetlerinden yeterince yararlanmayı tercih ediyorlar. Denizlerle eskiye oranla günümüzde çok daha ağır tonajlı yükler taşınabilmektedir. Türkiye elindeki kıyı şeridi potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını arıyor.

Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı denizyolu ile yapılmaktadır. Denizyolu taşımacılığının diğer taşıma türlerine göre avantajları fazladır. Demiryolu taşımacılığına oranla 3.5 kat, havayolu taşımacılığına oranla 20 kat, karayolu taşımacılığına oranla 7 kat ucuzdur. Diğer avantajı ise büyük miktarlardaki yüklerin bir defada bir noktadan diğer bir noktaya taşınması imkanını sağlaması olarak belirtilebilir.

 

Türk Deniz Ticaret filomuzun taşıma taleplerini karşılayabilecek seviyede değildir. Türkiye’nin denizcilik sektöründe uluslararası platformda hak ettiği yere gelebilmesi için dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlara sahip olması, gelişen taşımacılık ve liman teknolojilerine ayak uydurması, ulusal ve uluslararası denizcilik politikalarını oluşturması, dış ticaret taşımalarında payını yükseltilmesi, deniz turizmi ve yatçılığa, balıkçılığa önem vermesi ve uluslararası platformda saygınlığımızın artması için Liman ve Bayrak Devleti kontrol mekanizmasını sağlaması ve geliştirmesi gerekmektedir.

DENİZ TİCARETİ HUKUKU EĞİTİMİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İçeriği paylaş

Kategoriler