Anonim Şirketler Hukuk...
Cübbem
(0) Kayıt: 107
79 TL 39 TL

Anonim Şirketler Hukuku

Hedef kitle kimdir? Hukuk fakültesi öğrencileri Avukatlar Diğer hukuk alanında f...

Hedef kitle kimdir? Hukuk fakültesi öğrencileri Avukatlar Diğer hukuk alanında faaliyet gösterenler Şirket Yöneticileri ve Çalışınlar Gereksinimler Genel Hukuk Bilgisi Neler Öğreneceğim? - ...

6 Ders 78 dk Türkçe
Genel Kamu Hukuku
Cübbem
(0) Kayıt: 87
79 TL 39 TL

Genel Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku Eğitimini Neden Almalıyım? Genel kamu hukuku, devlet olgusunu, birey ve ...

Genel Kamu Hukuku Eğitimini Neden Almalıyım? Genel kamu hukuku, devlet olgusunu, birey ve devlet ilişkisini, devletlerin oluşumuna ilişkin teorileri, devletin temel unsurlarını ve devlete karşı kişilerin hak ve özgürlüklerini tarihsel bir s...

2 Ders 49 dk Türkçe
Medeni Hukuk
Cübbem
(0) Kayıt: 124
79 TL 39 TL

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Eğitimini Neden Almalıyım? Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ö...

Medeni Hukuk Eğitimini Neden Almalıyım? Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen a...

2 Ders 68 dk Türkçe
Türk Hukuk Tarihi Güz ...
Cübbem
(0) Kayıt: 79
79 TL 39 TL

Türk Hukuk Tarihi Güz Dönemi

Hedef kitle kimdir? Hukuk fakültesi öğrencileri Avukatlar Diğer hukuk alanında f...

Hedef kitle kimdir? Hukuk fakültesi öğrencileri Avukatlar Diğer hukuk alanında faaliyet gösterenler Gereksinimler Genel Hukuk Bilgisi Neler Öğreneceğim? Hukuk Tarihinin Dönemler...

4 Ders 90 dk Türkçe
İdari Yargılama Hukuku...
Cübbem
(1) Kayıt: 100
79 TL 39 TL

İdari Yargılama Hukuku

İdari Yargılama Hukuku Eğitimini Neden Almalıyım? Akademik bölümü ile hukuk fakültesi ve h...

İdari Yargılama Hukuku Eğitimini Neden Almalıyım? Akademik bölümü ile hukuk fakültesi ve hukuk dersi alan diğer fakültelerde öğrencilere sınavlarında destek olmak hedeflenmiştir. Derslerin genel anlamda özeti niteliğinde ders anlatım videol...

4 Ders 114 dk Türkçe
Medeni Usul Hukuku Bah...
Cübbem
(0) Kayıt: 88
79 TL 39 TL

Medeni Usul Hukuku Bahar Dönemi

Medeni Usul Hukuku Bahar Dönemi Eğitimi Neden Almalıyım? Akademik bölümü ile hukuk fakülte...

Medeni Usul Hukuku Bahar Dönemi Eğitimi Neden Almalıyım? Akademik bölümü ile hukuk fakültesi ve hukuk dersi alan diğer fakültelerde öğrencilere sınavlarında destek olmak hedeflenmiştir. Derslerin genel anlamda özeti niteliğinde ders anlatım...

3 Ders 84 dk Türkçe
Borçlar Hukuku Genel H...
Cübbem
(0) Kayıt: 117
79 TL 39 TL

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Güz Dönemi

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Eğitimini Neden Almalıyım? Borçlar hukuku bir özel hukuk dal...

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Eğitimini Neden Almalıyım? Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçla...

2 Ders 98 dk Türkçe
Anayasa Hukuku Bahar D...
Cübbem
(0) Kayıt: 109
79 TL 39 TL

Anayasa Hukuku Bahar Dönemi

Anayasa Hukuku Bahar Dönemi Eğitim Neden Almalıyım? Anayasa, devletin şeklini, işleyişini,...

Anayasa Hukuku Bahar Dönemi Eğitim Neden Almalıyım? Anayasa, devletin şeklini, işleyişini, yüksek organları ile temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ve normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan metindir. Türk Anayasa Hukuku dersi ...

4 Ders 196 dk Türkçe
Ceza Genel Hukuku Baha...
Cübbem
(0) Kayıt: 103
79 TL 39 TL

Ceza Genel Hukuku Bahar Dönemi

Ceza Genel Hukuku Bahar Dönemi Eğitimini Neden Almalıyım? Ceza hukuku, suç ve ceza kavraml...

Ceza Genel Hukuku Bahar Dönemi Eğitimini Neden Almalıyım? Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi uns...

2 Ders 40 dk Türkçe