Kent Konseyleri Eğitimi

Cüneyd ALTIPARMAK

Eğitim

Uygulamalı Hukuk Eğitimi

Değerlendirme

(0)

Eğitim İçeriği

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Av. Cüneyd Altıparmak tarafından anlatılan Kent Konseyleri Hukuku eğitiminde; kent konseylerinin tanımı, kent konseylerinin nasıl kurulduğu, kent konseylerinin mali yapısının nasıl düzenleneceği, kent konseylerinin organlarının nelerden oluştuğu ve görevleri, konseylerde alınan kararların belediye meclislerinde görüşülme usulü ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Eğitim Süreci

Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda, akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri internete bağlanabilen cihazlardan eğitime katılabilirsiniz. Eğitim süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

Hedef Kitle Kimdir?

Yerel Yönetimler
Avukatlar
Stajyer Avukatlar
Hukuk fakültesi öğrencileri
Kent Konseyleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler
Hukuk alanında faaliyet gösteren diğer kişiler

Gereksinimler

Bu eğitime katılmak için herhangi bir şart yoktur. Dileyen herkes eğitime katılabilir.

Konular

Öğrenci Değerlendirmeleri

5

0 Değerlendirme
5 Puan
0
4 Puan
0
3 Puan
0
2 Puan
0
1 Puan
0
Eğitim Özellikleri
Eğitmen

Cüneyd ALTIPARMAK

3 Kurs
213 Kayıtlı Öğrenci

Hukuk Fakültesi son sınıfta iken "hukuk eğitimi" konusunda yazdığım makale ile TBB Faruk Erem Ödülünü aldım. 2003’de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2004’de Avukatlığa başladım. 2007’de Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansımı tamamladım. 2008 yılında ABD William Mitchell College of Law’da eğitime katıldım. 2008-2011 yılları arasında; AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Berlin Üniversitesi, Hollanda Yüksek Yargı Organları, ABD Suprime Court, Capito, Northeast, Harvard, Almanya Max Planck Ensitüsü, Frieburg Üniversitesini kapsayan bir dizi eğitim ve inceleme programlarına iştirak ettim. Bahçeşehir Üniversitesinin düzenlediği “Mediation Advanced Course” ve “Hukuk İngilizcesi, Uzlaşma, Aktif Hukuk Becerileri” eğitimleri tamamladım. 2014’te Arabulucu, sonrasında iş hukukunda uzman Arabulucu oldum. . Bir süre hukuk, kamulaştırma ve ihaleler alanında bilirkişi görevleri de icra ettim. Yine aynı yıl, halen devam eden Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Müşavirliği görevini üstlendim. 2018 yılından bugüne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Hukukçu Üyeliğim bulunmaktadır. 2019’da TOBB Üniversitesi SEM’de MBA eğitimi aldım. 2020 yılı itibarıyla Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Hakemi oldum. Ayrıca Ortadoğu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ODTAM) Genel Müdürlüğü ve Genel Sekreterliği görevlerini de üstlendim. Sağlık hukuku, tahkim, ceza hukuku, güncel hukuk gelişmeleri (Bilişim, Kişisel Veriler, Marka, Dış Ticaret, Tüketici Hukuk vb.) alanında eğitimlere katıldım. Ayrıca, arkeolojik varlıkların korunması, zaman yönetimi, patent süreçleri, proje yönetimi, sel riski ve şehir planlama, sigorta, kuşak iletişimi vb alanlarda eğitimler aldım. “Soruşturma Evresi (11 Baskı)”, “İmar Kirliliğine Neden Olma ve İmar Barışı (4 Baskı)”, “Yeni Büyükşehir Modeli (3 Baskı)”, “İhaleye İlişkin Suçlar (3 Baskı)”, “Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesinin Temel Esasları”, “Gayrimenkul Davaları”, “Kent Konseyleri” isimli kitaplarım ve çeşitli konularda yayınlanan 100'e yakın makalem bulunmaktadır.

İlgili Eğitimler