Aile Hukuku 3.Kısım
Mustafa Çelikkaya
(0) Kayıt: 63
19 TL 10 TL

Aile Hukuku 3.Kısım

Eğitim İçeriği Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içi...

Eğitim İçeriği Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal ...

3 Ders 63 dk Türkçe

Anayasa Hukuku Bahar Dönemi 3.Kısım

Eğitim İçeriği Anayasa, devletin şeklini, işleyişini, yüksek organları ile temel hak ve öz...

Eğitim İçeriği Anayasa, devletin şeklini, işleyişini, yüksek organları ile temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ve normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan metindir. Online amfi bölümü ile hukuk fakültesi ve hukuk dersi alan...

1 Ders 32 dk Türkçe

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Eğitimi

KVKK Eğitimini Neden Almalıyım? 07/04/2018 itibariyle herkes için bağlayacı hale gelen 669...

KVKK Eğitimini Neden Almalıyım? 07/04/2018 itibariyle herkes için bağlayacı hale gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri nerler getirdi? Uygulama bugüne değin ne yönde gelişti? Ve benzeri sorularınıza cevap...

9 Ders 170 dk Türkçe

Kültür Varlıkları Hukuku Eğitimi

Eğitim İçeriği Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ...

Eğitim İçeriği Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan ...

4 Ders 65 dk Türkçe

Kent Konseyleri Eğitimi

Eğitim İçeriği Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yö...

Eğitim İçeriği Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve...

2 Ders 53 dk Türkçe
Baştan Sona İngilizce ...
Çağrı Menteş
(1) Kayıt: 70
400 TL 290 TL

Baştan Sona İngilizce Eğitimi

Eğitim İçeriği Baştan sona İngilizce Gramer'ini öğrenebileceğiniz bu ders sizler için hazı...

Eğitim İçeriği Baştan sona İngilizce Gramer'ini öğrenebileceğiniz bu ders sizler için hazırlandı. Şu anda 470 dakikadan fazla olan eğitim sürekli olarak yeni içeriklerle güncellenmektir. Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (onli...

108 Ders 477 dk İngilizce

Ticari Elektronik İleti Eğitimi

Eğitim İçeriği Günümüzde özellikle pazarlama faaliyetlerinin çok büyük bir kısmının dijita...

Eğitim İçeriği Günümüzde özellikle pazarlama faaliyetlerinin çok büyük bir kısmının dijital ortamlar yoluyla gerçekleştirilmesi sebebiyle bu alanda kitlelere ulaşma yolları da çeşitlenmiştir. Bu alandaki en büyük enstürmanlardan biri de hiç...

2 Ders 45 dk Türkçe
Haksız Yakalamadan ve ...
Av. Onur Tatar
(0) Kayıt: 68
99 TL 59 TL

Haksız Yakalamadan ve Tutuklamadan Doğan Tazminat Davaları

Eğitim İçeriği Yakalama kavramı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yakalama, İfade Alma ve Gözaltın...

Eğitim İçeriği Yakalama kavramı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yakalama, İfade Alma ve Gözaltına Alma Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Buna göre yakalama; kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehli...

2 Ders 41 dk Türkçe

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Eğitimi

Eğitim İçeriği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir yapı olan Avrupa Ko...

Eğitim İçeriği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir yapı olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına...

1 Ders 42 dk Türkçe

Bilişim Hukuku Eğitimi

Eğitim Süreci Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na göre bilişim teriminin birçok tanı...

Eğitim Süreci Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na göre bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonu...

0 Ders 32 dk Türkçe

Şirketler Hukuku 2.Kısım

Eğitim İçeriği Şirketler hukuku; ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerin...

Eğitim İçeriği Şirketler hukuku; ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin...

1 Ders 20 dk Türkçe

Şirketler Hukuku 1.Kısım

Eğitim İçeriği Şirketler hukuku; ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerin...

Eğitim İçeriği Şirketler hukuku; ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin...

2 Ders 22 dk Türkçe
Medeni Hukuk Bahar Dön...
Bahar Bozdemir
(0) Kayıt: 66
79 TL 25 TL

Medeni Hukuk Bahar Dönemi Pratik Çalışması

Eğitim İçeriği Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devlet...

Eğitim İçeriği Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilinc...

2 Ders 32 dk Türkçe
Roma Borçlar Hukuku Pr...
Ece Naz Çelik
(0) Kayıt: 67
29 TL 25 TL

Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışması

Roma Borçlar Hukuku Eğitimini Neden Almalıyım? Roma'da hukuk, Roma şehrinin M.Ö. 753 yılın...

Roma Borçlar Hukuku Eğitimini Neden Almalıyım? Roma'da hukuk, Roma şehrinin M.Ö. 753 yılında kurulmasından, M.S. 6. yüzyılda Justinianus'un kanunlaştırma hareketlerine değin uzun bir gelişme geçirmiştir. Bu nedenle, bin yılı aşkın bir süre ...

4 Ders 48 dk Türkçe
Aile Hukuku 2.Kısım
Mustafa Çelikkaya
(0) Kayıt: 68
19 TL 10 TL

Aile Hukuku 2.Kısım

Eğitim İçeriği Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içi...

Eğitim İçeriği Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal ...

2 Ders 33 dk Türkçe
Aile Hukuku 1.Kısım
Mustafa Çelikkaya
(0) Kayıt: 69
19 TL 10 TL

Aile Hukuku 1.Kısım

Eğitim İçeriği Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içi...

Eğitim İçeriği Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal ...

1 Ders 45 dk Türkçe
Eşya Hukuku Bahar Döne...
ADEM AYDIN
(0) Kayıt: 68
19 TL 10 TL

Eşya Hukuku Bahar Dönemi 2.Kısım

Eğitim İçeriği Eşya hukuku; medeni hukuk dalıdır ve Medeni Kanun'un 4. kitabında genel ola...

Eğitim İçeriği Eşya hukuku; medeni hukuk dalıdır ve Medeni Kanun'un 4. kitabında genel olarak düzenlenmiştir. Kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Eşya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır. Mülkiyet hakk...

1 Ders 25 dk Türkçe
Eşya Hukuku Bahar Döne...
ADEM AYDIN
(0) Kayıt: 68
19 TL 10 TL

Eşya Hukuku Bahar Dönemi 1.Kısım

Eğitim İçeriği Eşya hukuku; medeni hukuk dalıdır ve Medeni Kanun'un 4. kitabında genel ola...

Eğitim İçeriği Eşya hukuku; medeni hukuk dalıdır ve Medeni Kanun'un 4. kitabında genel olarak düzenlenmiştir. Kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Eşya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır. Mülkiyet hakk...

1 Ders 24 dk Türkçe