Arş. Gör. Halim Alperen ÇITAK

Kayıtlı Öğrenci: 62 Ders Sayısı: 1
Hakkında

Halim Alperen Çıtak, 8 Ocak 1990 tarihinde, Tokat'ta doğdu. Lisans öğrenimini 2006-2011 yılları arasında, burslu öğrenci olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Bu esnada Rekabet Kurumu, Merkez Bankası ve Devlet Plânlama Teşkilatında staj yaptı. Mezuniyetinin ardından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanı oldu. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Hemen ardından aynı yerde doktoraya başladı. Fransa ve Türkiye'de İdare Hukukunun İçtihadî Karakteri konulu tez çalışması kapsamında on ay Maurice Hauriou Enstitüsünde (Toulouse / Fransa) misafir araştırmacı olarak bulundu. Başta idare hukuku olmak üzere, hukukun muhtelif alanlarına ilişkin birçok yayın ve tebliği bulunan Çıtak, halihazırda Ankara Hacı Bayram Veli (Gazi) Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine devam etmektedir.

Meslek Bilgisi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Eğitimleri

İdari Yargılamada Kanun Yolları Eğitimi

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kayd...

Eğitim Süreci Eğitim, online eğitim (online video) formatında hazırlanmıştır. Eğitime kaydolduğunuzda profilinize eklenir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Eğitimlere katılmak için belirli zaman şartı yoktur. Dilediğininiz yer ve zamanda...

1 Ders 46 dk Türkçe